Disclaimer & Privacyverklaring

Inhoudsrechten

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzigingen naar andere websites) aanvaardt Greenpack geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

 

Privacy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Fa. Greenpack kan persoonsgegevens van u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Fa. Greenpack versterkt. Fa. Greenpack kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw naam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw CV

Waarom Fa. Greenpack gegevens nodig heeft

Fa. Greenpack verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Fa. Greenpack vraagt om uw CV, als u solliciteert, zodat Greenpack sneller een aansluiting kan vinden bij een eventueel beschikbare functie.

Hoe lang Fa. Greenpack gegevens bewaart

Fa. Greenpack bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

In geval van gegevens met betrekking tot een sollicitatie, worden gegevens niet langer dan 4 weken bewaard, tenzij u toestemming geeft dat Fa. Greenpack uw sollicitatiegegevens langer mag bewaren.

Delen met anderen

Fa. Greenpack versterkt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar HR@green-pack.nl. Fa. Greenpack zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Fa. Greenpack neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fa. Greenpack verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Fa. Greenpack via HR@green-pack.nl.

www.green-pack.nl  is een website van Fa. Greenpack. Fa. Greenpack is als volgt te bereiken:

Postadres:                              Honderdland 431 2676 LV Maasdijk

Vestiging adres:                     Honderdland 431 2676 LV Maasdijk

Inschrijvingsnummer KvK:     27297797

Telefoon:                                0174-519500

E-mailadres:                           Info@green-pack.nl

 

Copyrights

Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij Greenpack. Dit houdt in dat er niets aan de inhoud van de gehele website mag worden veranderd en dat er niets zonder toestemming van Greenpack mag worden gekopieerd.

nl_NL